Doradztwo prawne BHP

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo także merytoryczne. Oferujemy pomoc w zagadnieniach związanych z Prawem Pracy, Kodeksem Pracy. Rzetelnie przykładamy się do jasnego, prostego przedstawienia praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.

Oprócz praw i obowiązków nasze doradztwo BHP to także pomoc w uzyskaniu dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach. Cały program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy wdrażają lub chcą wdrożyć przedsięwzięcia związane z poprawą stanu BHP.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje takie projekty w ramach prewencji wypadkowej. Pomożemy w stworzeniu i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla projektów inwestycyjnych, które wiążą się przede wszystkim z zabezpieczeniami technicznymi.

Jest to wsparcie finansowe na zakup, modyfikacje lub usprawnienia maszyn, urządzeń, a także systemów wszystkich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Trzeba pamiętać, że priorytetem i obowiązkiem pracodawcy jest w pierwszej kolejności zagwarantowanie środków ochrony zbiorowej. ZUS dofinansowuje też projekty doradcze. Do takich działań należą wszystkie czynności związane naszymi usługami BHP, nadzorem budowlanym BHP.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.  Wynosi od 20% do 90% oraz od 40 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych. Program jest skierowany w szczególności sektora MŚP (małe i średni przedsiębiorstwa.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA FIRMY

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno – doradczych*
(w PLN)
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Wykonujemy audyty systemów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy bezpłatne analizy warunków pracy z uwzględnieniem organizacji procesów pracy i stanowisk pracy.

DOŚWIADCZENIE I INNOWACJA

Mając wieloletnie doświadczenie i stałą obsługę BHP w branżach budownictwa kolejowego, budownictwa deweloperskiego, a także drogowego, dbamy o bezpieczeństwo, kontrolujemy stan techniczny maszyn i urządzeń związanych z BHP i PPOŻ.
Ponadto oferujemy i dobieramy rozwiązania techniczne oraz technologiczne korzystając z najnowszych rozwiązań jakie przynoszą nam dzisiejsze innowacyjne produkty poprawiające wydajność i bezpieczeństwo w Państwa Firmie.

Masz pytania? Napisz do nas

Odpowiemy na każde nurtujące pytanie związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Kodeksem Pracy, Prawem Pracy.

9 + 12 =