Usługi PPOŻ

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Mając na uwadze najwyższe standardy jakimi się kierujemy realizujemy nasze usługi PPOŻ przy współpracy najlepszych specjalistów w kraju. Specjalizujemy się w uzgadnianiu projektów, projektowaniem urządzeń przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa w tym KD, CCTV, SSWIN. Wiele z nich były to rozwiązania nowatorskie i ponadstandardowe.

W oparciu o doświadczenia w tej dziedzinie powstało wiele publikacji, w czasopismach branżowych, oraz książek. Wiele zagadnień z tej dziedziny prezentowana jest też na konferencjach sympozjach i szkoleniach.

Celem BHP Group jest:

 • Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • Wczesne zapobieganie powstających niebezpieczeństw za pomocą inteligentnej platformy do zdalnego monitorowania budynków, procesów technologicznych, budów itp.
 • Najskuteczniejsze przeprowadzenie ewakuacji.

Zapewniamy odbiory obiektów przygotowane, wraz z opiniami oraz projektami do 100% zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi danego obiektu.

Usługi PPOŻ, a w nich nasze działania:

 • Realizacja przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • Wyposażanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • Zapewniamy konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • Zapewniamy osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji to wszystko dzięki nowym technologiom.
 • Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Przeprowadzamy niezbędne instalacje przeciwpożarowe
 • Świadczymy opinie, opracowania oraz uzgodnienia.

Wszystkie wyżej wymienione punkty są również dostępne podczas naszej obsługi z dziedziny Outsourcing BHP.