Nadzór budowlany BHP

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo i kompleksowo pełni wszystkie funkcje i działania służby BHP tzw. outsourcingnadzór budowlany BHP prowadzimy nie tylko w Warszawie, ale także na życzenie inwestora w całej Europie i w każdych warunkach. Dysponując najnowszą technologią jesteśmy w stanie kontrolować stan BHP przez 24/h 7 dni w tygodniu.

Naszym priorytetem jest zapewnienie podczas procesu budowlanego stałego poczucia bezpieczeństwa pracowników jak również pracodawców. BHP Group zapewnia bezpieczeństwo dzięki prewencji, oraz inteligentnej platformie do zdalnego monitorowania budowy.

Nadzór budowlany BHP, a w nim nasze działania:

  • Sporządzamy i nadzorujemy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), uwzględniającego specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych
  • Nadzorujemy wprowadzanie niezbędnych zmian w Planie BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych oraz danych przekazywanych przez wykonawców robót budowlanych
  • Koordynujemy realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzięki najnowszym technologiom – Inteligentnej Platformie przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów
  • Realizujemy zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Koordynujemy niezbędne działania uniemożliwiając powstawanie zagrożeń dzięki inteligentnym sensorom i systemie wcześniejszego wykrywania zagrożeń, tym samym zapobiegamy w 100% występowaniu niebezpieczeństw.
  • Wydajemy wytyczne określając możliwość prowadzenia robót przez Najemców, regulujących transport i ruch na placu budowy, a także dzięki inteligentnej platformie dokładne monitorowanie placu budowy, co ogranicza ryzyko zaistnienia niespodziewanych problemów. W razie ich wystąpienia pomaga szybciej i właściwej zareagować w sytuacji kryzysowej.
  • Sporządzamy systematycznie z każdej przeprowadzonej inspekcji raport w formie elektronicznej wraz dokumentacją fotograficzną oraz analizą i zaleceniami BHP.
  • Wykonujemy Oceny Ryzyka Zawodowego na każde stanowisko.
  • Realizujemy pełną dokumentację powypadkową do i z pracy.
  • Nadzór budowlany BHP to nasza specjalność, zapewniamy bezpieczeństwo dzięki doświadczeniu i technice.