Usługi BHP

BHP Group zapewnia bezpieczeństwo w zakresie obsługi różnych podmiotów gospodarczych dotyczy to zarówno firm o działalności typowo biurowej jak i obsługi BHP dużych inwestycji budowlanych.

Usługi BHP świadczymy na najwyższym poziomie, z pełnym zaangażowaniem, na bieżąco szkolimy się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dysponując najnowszą technologią – inteligentną platformą – jesteśmy w stanie kontrolować stan BHP przez 24/h 7 dni w tygodniu.

Standardem jest u nas zadowolenie pracowników i pracodawców z przeprowadzonych szkoleń. Stosujemy jasne i zrozumiałe, a zarazem skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskim prawodawstwem. Usługi świadczymy doraźnie wedle potrzeb lub poprzez umowę współpracy.

Wykonujemy usługi takie jak:

 • Szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 • Opracowywanie instrukcji BHP
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.
 • Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Tworzenie list kontrolnych stanu BHP i PPOŻ

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:

 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie kart wypadku
 • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków
 • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS

Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego (ok. 40 stron) na poszczególnych stanowiskach pracy:

 • Każda opracowana ocena ryzyka zawodowego jest opracowana metodą akceptowaną przez Państwową Inspekcję Pracy tj. PN-N-18000, Risk Score, Pięciu kroków, itd.
 • Gwarantujemy przejście pozytywnej kontroli przez Inspekcję Pracy lub Sanepid.(wielokrotnie przechodziła kontrole inspekcji pracy)

Zgodnie z art. 226 pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Oznacza to, że ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa w każdym zakładzie pracy bez wyjątków. Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

BHP Group realizuje:

 • wdrażanie systemów bezpieczeństwa
 • przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń technicznych BHP i PPOŻ
 • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną pracy wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania techniczne.
 • dobieranie odpowiednich rozwiązań dla obniżenia kosztów w firmie, a tym samym zwiększenie wydajności.